#ettstegitaget

Om mej

Att reflektera över mig och mitt liv blev ändringen från att vara en som bara sa ja till allting för att andra skulle tycka att jag var bra.

Tag kontakt

Om mej

Att reflektera över mig och mitt liv blev ändringen från att vara en som bara sa ja till allting för att andra skulle tycka att jag var bra. Idag säger jag ofta ja, men efter att jag reflekterat kring varför jag säger just ja, för jag säger lika ofta nej. Idag tar jag aktiva beslut som för mig och mitt liv framåt på livets väg. Det är därför jag startar upp min egen verksamhet där jag erbjuder tjänster som jag är bra på. Coachning, handledning och föreläsningar.

Allt utgående från en tro på att människor har styrkor som kan ta dem vidare i livet. Jag hittade mina och nu vill jag gärna stöda dig till att hitta dina.

Jag heter Camilla Andersson och är utbildad undersköterska och socialpedagog. Min socialpedagogiska grund är att vi som människor befinner oss i en pågående process genom hela livet. Våra handlingar styrs av hela vår historia. När dessa processer leder till något som inte är givande för oss, är det socialpedagogens uppgift att skapa förutsättningar för att dessa processer kan fortgå och leda till att våra levnadsvillkor förbättras Jag har arbetat med människor på ett eller annat sätt under hela mitt yrkesverksamma liv.

Jag har jobbat inom områden som socialt arbete, barn- och äldreomsorg, startat upp och drivit verksamheter och företag samt inom sjukvården. Jag har vidareutbildat mig genom studier inom socialt arbete, socialt arbete med funktionshinder, ledarskap, barn och ungdomsvetenskap och till coach.

©2021 FO 1534602-0