#ettstegitaget

Handledning

Jag ser till att du kan styra så att dina beslut leder till förväntat resultat.

Tag kontakt

Handledning

Handledning är ett redskap för personalutveckling och utveckling av yrkesrollen. Men de kan även vara ett stöd i förmansarbetet, en metod för att upprätthålla arbetsförmågan, att socialisera in i arbetet eller yrket, men också att väcka kreativitet och nyskapande.

Den handledning jag erbjuder är individuell eller i grupp. Det är viktigt att det finns ett tydligt mål för handledningen. Det målet sätts redan i avtalet där det även framkommer hur långa och hur många handledningspassen skall vara. Min rekommendation är minst fem gånger och att tillfällena är 90 minuter långa. Jag erbjuder handelningen till kommuner, företag, organisationer och föreningar.

Målen för handledningen kan vara: Utveckla arbetsmetoder, kartlägga och stöda personal i deras arbetsuppgifter.

Orsakerna till handledningen kan vara av olika karaktär. Till exempel konflikter på arbetsplatsen, bristande arbetsmotivation, genomförande av utvecklingsprojekt eller effektivering av arbetet.

I den enskilda handledningen får arbetstagaren möjlighet att reflektera över sin roll och sina prestationer samt få stöd i sitt arbete tillsammans med den utomstående handledaren.

I grupphandledning får deltagarna möjlighet att reflektera kring sin roll som en medlem i teamet tillsammans med en utomstående handledare. Detta kan göra att det kännas lättare att ta upp svårigheter och diskussionerna leder ofta framåt. De handledda upplever ofta att de får nya tankar och insikter.

Begär offert.

©2021 FO 1534602-0