#ettstegitaget

Coach

Har du frågor som du behöver hitta svaret på eller har du mål som du inte riktigt når. Om svaret är ja så kan jag hjälpa dig. Mitt mål är att stöda dig i att själv göra det du behöver för att komma framåt.

Tag kontakt

Coach

Ibland kan vi tappa riktningen i vårt liv. Ibland kommer vi till platåer i våra liv där vi ställer oss frågor som:

  • Vem är jag?
  • Vem vill jag vara?
  • Vad är mina starka sidor?
  • Vad vill jag få ut av mitt liv eller vad är viktigt för mig?

Ibland tappar vi bort oss själva på livets väg. Det kan vara när barnen flyttar ut, när man fyller 40 år, när man förlorar någon som står en nära eller i något annat skede. Det är livet. Livet har olika skeenden och ibland hinner vi inte med.

Men frågorna kan även handla om vad vill jag arbeta med, vilka mål vill jag nå i mitt liv.

Och de frågorna kan uppstå när man inte längre känner att man får ut något av sitt arbete, sin hobby eller när man vill mera men inte riktigt vet vad det är man vill.

För att få svar på de här frågorna kan jag hjälpa dig genom coachning. I ett eller flera samtal reflekterar vi tillsammans och du försöker finna svaret. Vi skapar en grund i hur det ser ut nu och sedan hur du vill att det ska se ut i framtiden.

Jag har genom mina utbildningar, mitt yrkesverksamma liv och genom personlig erfarenhet samlat på mig många verktyg som du kan dra nytta av i din förändringsprocess.

©2021 FO 1534602-0